Tinta Dari Dasar Hati Insan ....

KONSEP KETUHANAN

Photobucket

RUBBUBIYAH

Maksudnya ialah keyakinan dalam hati secara mutlak bahawa Allah yang mentadbir semua perkara di dunia ini.3 eleman penting dalam konsep Rububiyah ialah :

a) Allah swt Pencipta , Pemilik dan Pentadbir alam
b) Allah berkuasa memberi sesuatu mengikut kehendakNya
c)Kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi


ULUHIYYAH

Maksudnya : mengakui hanya Allah swt yang esa yang layak disembah,ditaati dan dipatuhi secara mutlak.3 elemen penting dalam konsep Uluhiyyah ialah :

a) Mengakui hanya Allah yang layak disembah.
b)Paksi utama ialah mengucap dua kalimah syahadah
c) Orang yang tidak beriman dengan tauhid Uluhiyyah menjadi sesat

Kesimpulannya disini ialah fitrah beragama atau naluri semulajadi manusia ciptaan Allah mengakui adanya tuhan yang menciptakan dirinya.Semua agama di dunia ini percaya pada kekuasaan Tuhan.Walaubagaimanapun ada setengah manusia yang mengakui dirinya tidak beragama atau digelar "free thinker" atau Atheis atau mulhid


Perbandingan juga boleh dilihat antara orang yang beragama dan tidak beragama.Contohnya orang yang beragama sentiasa redha dengan ketentuan Allah,bersyukur dengan nikmat yang dimiliki,memiliki jiwa yang mantap dan teguh dan berakhlak mulia.Berbeza pula dengan orang yang tidak beragama , mereka mudah kecewa dengan ketentuan Allah dan engkar dengan ketentuan Allah.Mereka juga mudah terpengaruh dengan unsur-unsur yang merosakkan kerana tiada pegangan dalam dirinya

RABBANIYYAH

Maksudnya segala hukum,konsep,prinsip dan nilai bersumberkan wahyu Allah.
Prinsip-prinsip Rabbaniyyah ialah :

a)Islam agama yang diwahyukan Allah.
b) Islam dan makhluk kepunyaan Allah dan
c) Islam satu pegangan yang jitu.

Bagaimana cara memiliki sifat Rabbaniyyah? Caranya ialah tentulah kita dikehendaki beriman dengan rukun iman,mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan laranganNya.Selain itu berjihad di jalan Allah dan berusaha mencapai keredhaanNya.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...